AUTORITATI PUBLICE

POSTUL DE POLIŢIE MIŞCA

Ag. FAUR MARIUS  –   ŞEF POST  – tel. 0762 245038  , 0758882098
Ag.MOGA VLAD – aj.   ŞEF POST  – tel. 0741922279
Ag.CERCEL MARIUS – aj.  ŞEF POST – tel. 0765304858 ,0742791974

 

Program audienţe :

 

Localitatea        Ziua                    Ora       
Mişca                Luni, Joi 9-11  
Vînători Miercuri 9-11
Satu Nou Vineri 9-11
Zerindu-Mic Marti (1/lună) 9-11

          

Facilitati pentru investitori

 • Oferim investitorilor spre vânzare terenuri situate pe lângă DJ 794 Mişca-Satu Nou
 • Comuna Mişca se află situată în partea de N-V a judeţului Arad, în Câmpia Crişurilor, lângă graniţa cu Ungaria, la 7 km de DN 79 Arad-Oradea
 • Telefonie automată
 • Reţea de apă în localitatea Zerindu Mic, aparţinătoare comunei Mişca
 • Drumuri accesibile


Adrese utile

Din judetul Arad

CONSILIUL JUDETEAN ARAD

PREFECTURA ARAD

DIRECTIA FINANTELOR PUBLICE

 

Din ROMÂNIA

 

Preşedenţia României

Guvernul României

Senatul României

Camera Deputaţilor

Banca Naţională a României

Ministerul Administraţiei şi Internelor

Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului

Ministerul Economiei,Comertului si Mediului de Afaceri

Registrul Agricol

 1. Cerere pentru eliberare certificat de producator
 2. Cerere pentru eliberarea unei adeverinte privind normele efectuate la CAP
 3. Cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate teren intravilan prin ordin de prefect

Asistenta sociala

 1. Cerere pentru acordarea alocatiei de nastere
 2. Cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii
 3. Cerere pentru acordarea alocatiei familiale complementare
 4. Cerere pentru acordarea alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala
 5. Cerere pentru instituire curatela
 6. Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordare trusou nou-nascuti
 7. Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului

Impozite si taxe locale

 1. Adeverinta de primire a somatiei
 2. Adresa de infiintare a popririi
 3. Adresa de infiintare a popririi asiguratorie asupra disponibilitatilor banesti
 4. Adresa de infiintare a popririi asiguratorii
 5. Adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatii banesti
 6. Anexa certificat de atestare fiscala privind verificarea eligibilitatii solicitantilor de fd externe
 7. Anexa la procesul verbal de sechestru asupra bunurilor mobile
 8. Anexa la procesul verbal de verificare gestionara
 9. Anunt privind vanzarea pentru bunuri imobile
 10. Aviz de inspectie fiscala
 11. Borderou de debite-scaderi
 12. Borderou desfasurator al incasarilor
 13. Cerere compensare
 14. Cerere pentru eliberarea certificatului de nomencaltura stradala si adresa
 15. Cerere pentru eliberarea certificatului de producator
 16. Cerere restituire
 17. Cererea trecere in proprietatea publica a statului a bunurilor imobile supuse executarii silite
 18. Certificat de nomenclatura stradala si adresa
 19. Decizie de instituire a masurilor asiguratorii
 20. Decizie de raspundere solidara a tertului poprit cu debitorul urmarit
 21. Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local
 22. Decizie de ridicare a masurilor asiguratorii
 23. Decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii
 24. Declaratia pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport
 25. Declaratia speciala de impunerea mai multor cladiri cu destinatia de locuinta
 26. Declaratie
 27. Declaratie – decont privind sumele incasate reprezentand taxa hoteliera
 28. Dispozitie de urmarire
 29. Dispozitie privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala
 30. Document de vanzare cumparare pentru bunuri mobile sechestrate
 31. Extras de rol
 32. Impozit pe spectacole
 33. Instiintare poprire
 34. Instiintare privind stingerea creantelor fiscale
 35. Invitatie
 36. Legitimatie functionar public cu atributii in stabilirea, constatarea si controlul impozitelor
 37. Legitimatie pentru functionarul public cu atributii in urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor
 38. Matricola pentru evidenta centralizata a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren samd.
 39. Nota de plata
 40. Ordin de serviciu
 41. Proces verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri
 42. Proces verbal de adjudecare pentru bunuri mobile
 43. Proces verbal de constatare a insolvabilitatii
 44. Proces verbal de declarare a starii de insolvabilitate
 45. Proces verbal de identificare bunuri imobile
 46. Proces Verbal de inspectie fiscala
 47. Proces verbal de licitatie pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri
 48. Proces verbal de licitatie pentru bunuri mobile
 49. Proces verbal de numire a administratorului sechestrului
 50. Proces verbal de ridicare – restituire de inscrisuri
 51. Proces verbal de scadere din evidenta a obligatiilor fiscale
 52. Proces verbal de scadere din evidenta a obligatiilor fiscale
 53. Proces verbal de sechestru asupra bunurilor imobile
 54. Proces verbal de sechestru asupra bunurilor mobile
 55. Proces verbal de transfer al obligatiilor fiscale inregistrate de debitorul declarat insolvabil
 56. Proces Verbal de verificare gestionara
 57. Proces Verbal pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport
 58. Proces Verbal pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport marfa peste 12 tone
 59. Proces Verbal pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport pe apa
 60. Proces Verbal pentru stabilirea impozitului si – sau taxei pe teren
 61. Proces verbal pentru trecerea in proprietatea publica a statului bunuri imobile supuse executarii
 62. Proces verbal privind calculul sumelor prevazute prin titlu executoriu
 63. Proces verbal privind cheltuielile de executare silita
 64. Proces verbal privind comunicarea somatiei
 65. Proces verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silita
 66. Punct de vedere al contribuabilului la constatarile inspectiei fiscale
 67. Raport de inspectie fiscala
 68. Registru de rol alte venituri
 69. Registru Nominal Unic
 70. Somatie
 71. Somatie privind executarea silita a bunurilor imobile
 72. Titlu executoriu

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other