Adrese utile

Din judetul Arad CONSILIUL JUDETEAN ARAD PREFECTURA ARAD DIRECTIA FINANTELOR PUBLICE   Din ROMÂNIA   Preşedenţia României Guvernul României Senatul României Camera Deputaţilor Banca Naţională a României Ministerul Administraţiei şi Internelor Ministerul Afacerilor Externe Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Ministerul … Read more

Registrul Agricol

Cerere pentru eliberare certificat de producator Cerere pentru eliberarea unei adeverinte privind normele efectuate la CAP Cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate teren intravilan prin ordin de prefect

Asistenta sociala

Cerere pentru acordarea alocatiei de nastere Cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii Cerere pentru acordarea alocatiei familiale complementare Cerere pentru acordarea alocatiei familiale complementare si a alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala Cerere pentru instituire curatela Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru acordare trusou nou-nascuti Cerere si declaratie pe propria raspundere pentru … Read more

Impozite si taxe locale

Adeverinta de primire a somatiei Adresa de infiintare a popririi Adresa de infiintare a popririi asiguratorie asupra disponibilitatilor banesti Adresa de infiintare a popririi asiguratorii Adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatii banesti Anexa certificat de atestare fiscala privind verificarea eligibilitatii solicitantilor de fd externe Anexa la procesul verbal de sechestru asupra bunurilor mobile Anexa … Read more

LEGISLATIE INFORMATII DE INTERES PUBLIC

Legea nr.544/2001-Legea nr.52/2003 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public (publicata in Monitorul Oficial nr. 663/23 octombrie 2001) Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale … Read more