Obiective pentru anul in curs

  • Introducerea apei potabile în localităţiile Mişca, Vânători, Satu Nou
  • Reţea de Canalizare în comună
  • Modernizarea reţelei de energie electrică
  • Iluminat Public
  • Realizarea unei baze sportive – Sală de Sport