CADRU GEOGRAFIC

Comuna Mişca , este situată în Câmpia Crişurilor între râurile Crişul Negru şi Crişul Alb , în partea de nord-vest a judeţului Arad, lângă graniţa cu Ungaria , şi are o suprafaţă de teren de 9281 ha din care :

 

– teren arabil 6,455 ha

– păşuni şi fâneţe 2,826 ha

Din suprafeţele acoperite de păduri :

– Lunca 180 ha

– Adea 806 ha

– Holumburi 466 ha

– Livada 70 ha

630 ha padure se află pe teritoriul administrativ al comunei Mişca.

În teritoriul administrativ al comunei se include şi suprafaţa de 294 ha teren cu ape şi stuf , care reprezintă locuri favorabile pentru vânătoare ,pescuit şi pentru pick-nick în familie .

Clima este o clima cu patru anotimpuri , în care verile şi iernile sunt moderate , temperatura medie anuală se ridică la aproximativ 10,7 C.

Populaţia comunei este de 3557 locuitori alcatuită din diferite etnii dintre care :

*

maghiari – 1443 loc. – 41 %
*

români – 1302 loc. – 37 %
*

rromi – 791 loc.- 24,7 %
*

germani – 21 loc – 0,3 %

Majoritatea polulaţiei (peste 80 % ) se ocupă cu agricultura şi creşterea animalelor.

Comuna are în componenţă 4 (patru) sate situate de-a lungul drumului judeţean DJ 794 care se leagă de DN 79 Arad Oradea la 7 km în partea stânga de oraşul Chişineu Criş în direcţia Chişineu Criş-Oradea .

Cele mai apropiate localităţi de referinţă sunt :

– Oradea la 73 km

– Salonta la 30 km

– Chişineu Criş la 15 km

– Arad la 55 km (reşedinţă de judeţ)

Mişca

Prima localitate, Mişca , situată la 7 km de DN 79 Arad �Oradea , pe DJ 794 , localitate care datează din secolul al XIII-lea , şi este presărata cu locuri despre care s-a scris istorie. O localitate prosperă şi liniştită cu o populaţia de 1215 locuitori formată în majoritate din români şi rromi, şi se întinde pe o suprafaţă de teren de 2942 ha ,din care 2014 ha teren arabil şi 928 ha paşuni.

În prezent aspectele înnoirii ies în evidenţă şi faţa localităţii se schimbă mereu , localitatea Mişca este centrul de comună unde se află sediul Primăriei Comunei Mişca

Zerindul Mic

A doua localitate Zerindul Mic , o localitate mică , cu un număr de 222 locuitori , în totalitate de etnie maghiară , este situată la o distanţă de 6 km de localitatea Mişca , la intersecţia cu DC ce se desprinde de DJ 794 între localităţile Mişca şi Vânători.Localitatea se întinde pe o suprafaţă de 843 ha teren din care 583 ha teren agricol şi 26 ha paşuni.Pe teritoriul acestei localităţi au fost descoperite obiecte neolitice şi dacice .Localitatea datează din secolul al XV-lea.

Vânători

Cea de-a treia localitate localitatea Vânători este situată de-a lungul drumului judeţean DJ la 6 km de localitatea Mişca , cu o populaţie de 1261 locuitori formată din români şi maghiari în proporţie egală şi rromi într-o proporţie mai mare Suprafaţa localităţii este de 2949 ha din care 2174 ha teren agricol şi 775 ha paşune .O localitate cu urme evidente de istorie, datînd din secolul al XIII-lea.

Satu Nou

Ultima localitate Satul Nou situata tot de-a lungul drumului judeţean DJ 794 la 8 km de localitatea Mişca ,şi care este cea mai tânără localitate , populată de baronul Lajos Simonyi cu primii locuitori care au fost aduşi în anul 1885.

Localitatea Satu Nou are o pupulaţie de 859 locuitori în totalitate maghiari , şi se întinde pe o suprafaţă de 2317 ha teren din care 1597 ha teren arabil şi 72 ha paşuni.

În comuna există 4 ( patru ) şcoli , câte una în fiecare localitate cu un total de 317 elevi , doi medici care desfoşoară activitatea medicală pentru cele 4 localităţi.

În comuna Mişca ca şi în întreaga ţară , după 1990 a început procesul de privatizare care încă nu s-a încheiat, de aceea există o mare nevoie de echipament pentru pregătirea terenului agricol , seminţe de calitate , substanţe chimice pentru protecţie si pentru fertilizarea solului şi pentru sistemul de irigaţii.

Prin crearea de locuri de muncă pentru tineri în special , dar şi pentru persoanele de vârstă medie ,pentru întreaga populaţie s-ar putea îmbunătăţi condiţiile de trai şi nivelul de dezvoltare a acestor patru localităţi componente ale Comunei Mişca

Considerăm ca fiind binevenite proiecte de dezvoltarea a unor afaceri cu parteneri locali sau străini , studii privind proiectarea şi construirea de mici fabrici cu porfil adaptat pregatirii forţei de muncă locală sau la opţiunea investitorului , care să poată fi amplasate pe teritoriul comunei , precum şi afaceri bazate pe importul – exportul de produse agricole.