ANUNȚ FINALIZARE PROIECT „Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente şi dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar Comuna Mișca, Judeţul Arad” cod proiect SMIS 144350