Proces-verbal încheiat cu ocazia verificării condițiilor pentru participarea la concursul de recrutate organizat în 05.04.2023 pentru ocuparea unui post contractual de administrator sală de sport