Anunț privind rezultatul probei scrise a concursului de promovare pentru funcția publică de execuție de inspector I în cadrul compartimentului financiar-contabil, din data de 06.06.2023