TURISMUL

Zone de pescuit în Crişul Negru, Teuz, Sartiş O zonă bogată în ape şi stuf Zona de vânătoare Vânat mic şi mare – zona pădurilor Lunca 180 ha, Adea 806 ha, Livada 70 ha, Holumburi 466 ha Biserici care au atestare documentară din secolul al XIII-lea Biserica Reformată Vînători Biserica Catolică Satu Nou Biserica Ortodoxă … detalii…

ISTORICUL COMUNEI

Teritoriul comunei este încărcat de istorie. Pe teritoriul satului Zerindu Mic au fost descoperite urmele unor aşezări datate din a doua perioadă a fierului. Prima atestare documentară a localităţii Mişca datează din anul 1249. Satul Zerindu Mic este atestat documentar în anul 1326, Satu Nou în anul 1828 şi Vânătoriîn anul 1214.

CADRU GEOGRAFIC

Comuna Mişca , este situată în Câmpia Crişurilor între râurile Crişul Negru şi Crişul Alb , în partea de nord-vest a judeţului Arad, lângă graniţa cu Ungaria , şi are o suprafaţă de teren de 9281 ha din care :   – teren arabil 6,455 ha – păşuni şi fâneţe 2,826 ha Din suprafeţele acoperite … detalii…