Informare cont unic amenzi

Dorim să vă aducem la cunoștiință faptul că în conformitate cu Ordinul 7166 din 18.12.2017 si a Legii nr. 203 din 20.07.2018 respectiv
art. 163 alin (2) si art 342 alin.(2) din Legea 207/2015  ; art 2 din Ordinul MDRAPFE nr. 7166/2017
contul unic pentru plata amenzilor este după cum urmează:
 Denumire cont : „Sume incasate pentru bugetul locul in contul unic ,in curs de distribuire „
 Nr. cont IBAN : RO64TREZ02221A470400XXXX