ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT – „Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente şi dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar Comuna Mișca, Judeţul Arad” cod proiect SMIS 144350

Misca-COMUNICAT DE PRESA.pdf

Comuna Mișca, Judeţul Arad a semnat în cursul lunii iulie 2021 contractul de finanţare pentru proiectul: „Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, echipamente şi dispozitive necesare activității didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, Comuna Mișca, Judeţul Arad”, în cadrul Programului Operaţional Competitivitate, axa prioritară 2: Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, acţiunea 2.3.3: îmbunătăţirea conţinutului digital şi a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură – secţiunea e-educaţie, număr contract 213/233t/19.07.2021. Obiectivul general al proiectului: Dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor şcolare precum şi a altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfăşurării activităţii didactice în mediu on-line pentru a asigura în bune condiţii desfăşurarea activitaţilor didactice. Rezultate aşteptate în urma implementării proiectului: R1: Dotare cu echipamente/dispozitive încadrate ca mijloace fixe (Laptop – 47 bucati; – Tabla Interactiva – 31 Bucati; -Sistem All-inone: 31 bucati) R2: Dotare cu echipamente/dispozitive încadrate ca obiecte de inventar (-Tablete scolare abonament lunar la internet pentru o perioada de minimum 24 de luni: 511 bucati; Camera web videoconferint- 31 bucati; Router wireless- 31 bucati) R3: Asigurarea pentru cele 31 săli de clasă pentru instalare, configurare, punere în funcţiune, crearea unei rețele LAN pentru a facilita desfăsurarea orelor de clasă online. R4: Asigurarea vizibilității proiectului conform normelor Manualului de Identitate Vizuală. R5: Asigurarea întocmirii și depunerii cererii de finanțare în vederea încarcării în Mysmis. R6: Asigurarea auditului financiar la finalizarea activităților proiectului. Valoare proiect: 1,306,124.72 lei Finanţare nerambursabilă: 1,267,605.38 lei Data începerii proiectului: 23.07.2021 Data finalizării proiectului: 23.11.2021 Numărul contractului de finanţare: 213/233t/19.07.2021 Cod SMIS: 144350 Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020. Date de contact: Adresa: Str. Principală nr. 116, Localitatea Mișca, Comuna Mișca, Judeţul Arad Telefon: +40 257.354.102 Fax: +40 257.354.140 E-mail: primaria_misca@yahoo.com

detalii…