ANUNȚ DE ÎNCEPERE INVESTITIE CU DENUMIREA, „Extinderea sistemului de supraveghere video in comuna Mișca, județul Arad”

Primăria Comunei Mișca, Jud. Arad, vă informează că în data de 27.02.2023, a fost semnat contractul de finanțare nr. 145522.

Primăria comunei Mișca, Jud. Arad, vă informează ca în data de 27.02.2023, a fost semnat Contractul de finanțare nr. 145522 din 22.11.2022 pentru obiectivul de investiții „Extinderea sistemului de supraveghere video in comuna Mișca, județul Arad”, apel de proiecte gestionat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, finanțat din fonduri europene prin Planul National de Redresare și Reziliență al Romaniei (PNRR)- Componenta 10 Fondul Local, I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)

I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportuI verde – puncte de reincarcare vehicule electrice.

Valoarea totală a proiectului este de 650.239,44 lei.

Primar.

HAASZ TIBERIU

detalii…